Membri tal-Kunsill dwar il-Professjoni tal-Counselling

Fondazzjoni għal Servizzi ta’ Ħarsien Soċjali (FSWS)
212, Head Office,
Triq il-Kanun
Santa Venera SVR 9034

Email: ccp.family@gov.mt
Tel: 22588900

 

FL-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija bl-artikolu 4 tal-Att dwar il-Professjoni tal-Counselling, (KAP.538.), u għall-iskop ta’ dak l-Att, il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal, approva l-ħatra tal-persuni elenkati hawn taħt, fil-Kunsill dwar il-Professjoni tal-Counselling.

Chairperson:
Ms Anna Catania

Viċi Chairperson:
Dr Dean Hili

Membri:
Sa Claudine Cachia
Sur Jesmond Friggieri
Sa Sylvana Gafà
Dr Dione Mifsud
Sur Josef Mizzi

Segretarja:
Sa Audrey Micallef Grimaud

 

Aġġornat: April 2021

Font Resize