Logo
Logo
  • MT
  • English

Servizzi Korporattivi

Objettivi u Funzjonijiet

L-għan tad-Direttorat għas-Servizzi Korporattivi huwa:​
  • Biex appoġġ u pariri lid-dipartimenti u l-entitajiet li jaqgħu taħt il-qasam tar-responsabbiltà tal-Ministeru dwar materji relatati mal-immaniġġjar tar-riżorsi umani, akkwist Pubbliku u amministrazzjoni tal-uffiċċju
  • Biex jiżgura l-aktar użu effettiv u effiċjenti tar-riżorsi umani u finanzjarji​
  • Li jikkoordina attivitajiet ta’ natura korporattiva fit-twettiq ta’ direttivi ta’ politika mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru, il-Ministeru għall-Finanzi u x-Xogħol, il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal u l-Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli.
  • Biex jiġbor u jħejji l-pjanijiet tan-negozju tal-Ministeru, stimi finanzjarji, rapporti annwali u tbassir finanzjarju ta’ kull xahar
  • Li jikkoordina b’mod effettiv fuq dawn il-materji bejn id-dipartimenti tal-Ministeru u l-awtoritajiet ċentrali​​​​​​​​