Logo
Logo
  • MT
  • English

Panel Multidixxiplinarju

38, Triq l-Ordinanza
Il-Belt Valletta VLT 1021

Tel: 25903026

 

FL-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija lilu mill-artikolu 106 tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (KAP. 318.), u għall-iskop ta’ dak l-Att, il-Ministru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tatTfal, approva l-ħatra tal-persuni murija hawn taħt, li jkunu membri tal-Panel Multidixxiplinarju.

Psikologi:
Sa Cher Vella Laurenti Engerer
Dr Katya De Giovanni

Psikjatri:
Dr John Mifsud
Dr Ethel Felice
Terapisti Okkupazzjonali:
Sur Shawn Abela
Sa Sharon Cutajar

Ħaddiema Soċjali:
Sa Alexia Vella
Sa Ariana Attard

Segretarja:
Sa Jane Lautier

 

Aġġornat: Ottubru 2021

Font Resize