Logo
Logo
  • MT
  • English

Bord tad-Diretturi – Social Innovative Projects Management Ltd.

c/o Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal
310, ‘Palazzo Ferreria’
Triq ir-Repubblika
Il-Belt Valletta VLT 1021

Email: atscott@hotmail.com
Tel: 21384341

L-Għan li għalih twaqqfet din il-kumpanija huwa sabiex tipprovdi servizzi Professjonali, ta’ Project Management u ta’ Konsulenza dwar proġetti ta’ kostruzzjoni u tisbiħ lil xi dipartiment / awtorità / entità li jaqgħu taħt id-dekasteru tal-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal jew xi dipartiment / awtorità / entità oħra tal-Gvern ta’ Malta.

Chairperson:
Sur Robert Borg

Viċi Chairperson:
Sur Richard Dimech

Membri
Sa Margaret Baldacchino Cefai
Sur Joseph Catania
Sur Marco Falzon
Sur Stanley Mifsud
Sur Sandro Schembri

Segretarju:
Sur Andrew Scott Triganza

Aġġornat: Diċembru 2022