Logo
Logo
  • MT
  • English

Riżultati tal-Għażla

Notifiki ġodda jiżdiedu meta r-riżultat tal-għażla jiġi ppubblikat wara l-approvazzjoni tas-​Segretarju Permanenti. Kopja tar-riżultat tiġi ppubblikata wkoll fuq it-tabella tal-avviżi tad-Direttorat għar-Riżorsi Umani fi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal:

Direttorat għar-Riżorsi Umani
38, Triq l-Ordinanza (Raba’ Sular)
Il-Belt Valletta VLT 1021

Email: hr.family@gov.mt
Tel: 25903447

L-applikanti jiġu nnotifikati dwar id-disponibbiltà tar-riżultat tal-għażla permezz ta’ SMS/Email.

16.10.2020
Kariga/PożizzjoniDipartiment/Entità
Senior Social Workerfi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
Senior Nursing Managerfi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
Assistent Maniġer (Ġestjoni tal-Proġett)fi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
Allied Health Practitioner (Occupational Therapy)fi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
08.10.2020
Kariga/PożizzjoniDipartiment/Entità
Maniġer I (Servizzi ta’ Riabilitazzjoni)fi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
Maniġer II (Avvenimenti fil-qasam tal-Anzjanità Attiv)fi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
Allied Health Professional (Speach and Language Pathology)fi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
05.10.2020
Kariga/PożizzjoniDipartiment/Entità
Assistent Maniġer (Akkwist)fi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
22.09.2020
Kariga/PożizzjoniDipartiment/Entità
Maniġer II (Riżorsi Umani)fi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
14.09.2020
Kariga/PożizzjoniDipartiment/Entità
Qafas ta’ Kompetenza u Programm ta’ Evalwazzjoni - Kariga ta' Allied Health Professional (Occupational Therapy)​fi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
24.08.2020
Kariga/PożizzjoniDipartiment/Entità
Kariga ta' Allied Health Professional (Fiżjoterapija)fi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
07.08.2020
Kariga/PożizzjoniDipartiment/Entità
Kariga ta' Allied Health P​​rofessional (Podiatry)fi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
Kariga ta’ Superviżurfi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
Kariga ta' tal-Inġinier Gradwat (Elettriku)\/Inġinier Subaltern (Elettriku)\/Inġinier (Elettriku)fi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
Kariga ta’ Assistent Maniġer (Akkwist)fi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
10.07.2020
Kariga/PożizzjoniDipartiment/Entità
Pożizzjoni tar-Reġistratur tal-Bord ta’ Tutelafi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
19.06.2020
Kariga/PożizzjoniDipartiment/Entità
Kariga ta' Allied Health Professional (Occupational Therapy)​fi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
Kariga ta' Senior Nursing Managerfi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
29.05.2020
Kariga/PożizzjoniDipartiment/Entità
Kariga ta' Allied Health Professional (Speech and Language Pathology)​fi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
Kariga ta’ Maniġer Anzjan (Servizzi fil-Komunità) fi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
Kariga ta’ Uffiċjal Tekniku (Manutenzjoni)fi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
Kariga ta' Allied Health Practitioner (Physiotherapy)fi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
Kariga ta' Allied Health Practitioner (Podiatry)fi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
14.05.2020
Kariga/PożizzjoniDipartiment/Entità
CAF - Senior Staff ​Nurses - ​is-5 Sejħafi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
28.04.2020
Kariga/PożizzjoniDipartiment/Entità
Maniġer I (Servizzi Komunitarji)fi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
Assistent Maniġer (Kura Residenzjali)fi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
04.03.2020
Kariga/PożizzjoniDipartiment/Entità
Konsulent Ġerjatrikufi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
31.01.2020
Kariga/PożizzjoniDipartiment/Entità
Practice Nurse (Tim ta’ Intervent tad-Demenzja)fi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
Maniġer II (Riċerka)fi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
Assistent Uffiċjal Tekniku fi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
21.01.2020
Kariga/PożizzjoniDipartiment/Entità
Maniġer II (Servizzi Komunitarji)fi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
Kariga ta' Flebotomu/Tekniku tal-Flebotomijafi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
Assistent Maniġer (Kontabilità u Finanzi)fi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
Allied Health Professional (Fiżjoterapija)fi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
10.01.2020
Kariga/PożizzjoniDipartiment/Entità
ICT and Business Analystfi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
Maniġer I (Assigurazzjoni tal-Kwalità)fi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
Allied Health Professional (Podiatry)​​fi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
Font Resize