Logo
Logo
  • MT
  • English

Riżultati tal-Għażla

Notifiki ġodda jiżdiedu meta r-riżultat tal-għażla jiġi ppubblikat wara l-approvazzjoni tas-​Segretarju Permanenti. Kopja tar-riżultat tiġi ppubblikata wkoll fuq it-tabella tal-avviżi tad-Direttorat għar-Riżorsi Umani fi ħdan il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal:

Direttorat għar-Riżorsi Umani
38, Triq l-Ordinanza (Raba’ Sular)
Il-Belt Valletta VLT 1021

Email: hr.family@gov.mt
Tel: 25903447

L-applikanti jiġu nnotifikati dwar id-disponibbiltà tar-riżultat tal-għażla permezz ta’ SMS/Email.

06.02.2023
Kariga/PożizzjoniDipartiment/Entità
Pożizzjoni ta' Project Manager (CERV Project)fi ħdan il-Ministeru għal Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal
23.12.2022
Kariga/PożizzjoniDipartiment/Entità
Post ta' Manager I fid-Direttorat għal Riċerka u Evalwazzjoni - Ċirkulari Numru HR/MSPC/11/2022 datata 28/10/2022fi ħdan il-Ministeru għal Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal
20.12.2022
Kariga/PożizzjoniDipartiment/Entità
Pożizzjoni ta’ Maniġer I (Kontabilità u Finanzi), sejħa datata l-4 ta’ Novembru 2022fi ħdan il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal
12.12.2022
Kariga/PożizzjoniDipartiment/Entità
Post ta' Systems Administrator (IMU) (Ċirkulari numru HR/MSPC/10/2022 datata 14/10/2022)fi ħdan il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal
03.10.2022
Kariga/PożizzjoniDipartiment/Entità
Post ta' Manager Anzjan Ċirkulari Numru: HR/MSPC/05/2022 dated 15/07/2022fi ħdan il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal
Post ta' Manager I (Direttorat fir-Riċerka u Evalwazzjoni) Ċirkulari Numru: HR/MSPC/06/2022 datata 15/07/2022fi ħdan il-Ministeru tal-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal
12.07.2022
Kariga/PożizzjoniDipartiment/Entità
Kariġa ta' Maniġer Ifi ħdan il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal
30.06.2022
Kariga/PożizzjoniDipartiment/Entità
Kariġa ta' Maniġer IIfi ħdan il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal
Kariġa ta' Maniġer Ifi ħdan il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal
16.05.2022
Kariga/PożizzjoniDipartiment/Entità
Post ta' Manager Ifi ħdan il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal
08.03.2022
Kariga/PożizzjoniDipartiment/Entità
Post ta' Senior Managerfi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
17.01.2022
Kariga/PożizzjoniDipartiment/Entità
Kariġa ta' Maniġer Ifi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
21.12.2021
Kariga/PożizzjoniDipartiment/Entità
Post ta' Senior Manager (Accounting and Finance) Ministeru Għas-Solidarjetà U L-Ġustizzja Soċjali, Il-Familja U D-Drittijiet Tat-Tfal
22.11.2021
Kariga/PożizzjoniDipartiment/Entità
Kariga ta' Assistent Foremanfi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
13.10.2021
Kariga/PożizzjoniDipartiment/Entità
Post ta' Senior Manager fid-Direttorat tar-Riċerka u l-Evalwazzjonifi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
11.10.2021
Kariga/PożizzjoniDipartiment/Entità
Kariga ta' Maniġer II fl-Iżvilupp tal-Politika u l-Implimentazzjoni tal-Programmfi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
07.10.2021
Kariga/PożizzjoniDipartiment/Entità
Pożizzjoni ta' Uffiċċjal Legali Anzjanfi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
23.09.2021
Kariga/PożizzjoniDipartiment/Entità
Pożizzjoni ta’ Maniġer Anzjan - Ċirkulari Nru HR/MSFC/ 09/2021fi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
30.08.2021
Kariga/PożizzjoniDipartiment/Entità
Pożizzjoni ta’ Maniġer Anzjan (Kontabilità u Finanzi)fi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
08.07.2021
Kariga/PożizzjoniDipartiment/Entità
Pożizzjoni ta’ Uffiċjal Legali Anzjanfi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
17.03.2021
Kariga/PożizzjoniDipartiment/Entità
Kariga ta’ Maniġer I (Kontabilità u Finanzi)fi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal
03.03.2021
Kariga/PożizzjoniDipartiment/Entità
Kariga ta' Flebotomu/Tekniku tal-Flebotomijafi ħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal