Logo
Logo
  • MT
  • English

Stqarrija mill-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal: Unur internazzjonali għat-tħaddim ta’ pakkett ta’ miżuri soċjali matul il-pandemija

03.05.2022 | Stqarrija

Numru ta’ Referenza: PR220544

L-Assoċjazzjoni Internazzjonali dwar is-Sigurtà Soċjali (ISSA) irrikonoxxiet il-ħidma li saret mill-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal biex jiġu megħjuna ġenituri u persuni b’diżabilità jew vulnerabbli li ntlaqtu mill-effetti tal-pandemija fl-2020 u 2021.

Il-ħidma Maltija kisbet rikonoxximent flimkien ma’ dawk ta’ istituzzjonijiet għas-sigurtà soċjali mill-Iżrael, il-Ġermanja u Franza. L-unuri ġew ippreżentati waqt forum Ewropew organizzat mill-ISSA fl-Estonja fit-2 u t-3 ta’ Mejju.

L-assocjazzjoni stqarret li fil-ħidma tiegħu l-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal għaraf mhux biss jilqa’ għall-isfidi, iżda wkoll li jdawwarhom f’opportunità biex itejjeb aktar il-kwalità tas-servizzi soċjali u jsaħħah il-komunikazzjoni mal-klijienti tiegħu.

F’isem il-ministeru, u f’isem id-Diviżjoni għall-Għajnuna Finanzjarja u Osservanza u d-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, irċevew iċ-ċertifikat ta’ mertu id-Direttur Ġenerali tas-Sigurtà Soċjali Grazio Barbara u d-Direttur għar-Relazzjonijiet Internazzjonali Alexia Vella.

Is-Sur Barbara wkoll intalab jagħmel preżentazzjoni dwar il-pakkett ta’ benefiċċji soċjali speċjali li tnedew f’qasir żmien u l-ħidma ta’ simplifikazzjoni ta’ saret biex jiġu megħjuna aktar minn 8,000 persuna li ntlaqtu mill-pandemija u kellhom jieqfu mix-xogħol jew jibqgħu d-dar biex jieħdu ħsieb uliedhom meta għalqu l-iskejjel.

Il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon irringrazzja lill-ħaddiema kollha tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali għall-ħidma u l-impenn tagħhom u stqarr li huwa kommess li permezz tal-ħidma li ssir mid-dipartiment ikomplu jkunu megħjuna aktar nies.

Dan kien it-tieni unur li rċieva l-ministeru mill-istess assoċjazzjoni, wara li fl-2019 kien ingħata ċertifikat ta’ mertu ieħor għall-pakkett ta’ miżuri biex titnaqqas id-dipendenza fuq il-benefiċċji soċjali u aktar nies jidħlu fid-dinja tax-xogħol.