Logo
Logo
  • MT
  • English

Stqarrija mill-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal: Id-deprivazzjoni materjali u soċjali f’pajjiżna tibqa’ stabbli f’livelli baxxi u ferm anqas milli kienet fl-2013

26.04.2022 | Stqarrija

Numru ta’ Referenza: PR220504

L-aħħar ċifri ppubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali dwar l-Istatistika għall-2021 dwar id-deprivazzjoni materjali u soċjali juru li dawn baqgħu stabbli f’livelli baxxi minkejja l-pandemija u l-effetti tagħha.  Juru wkoll li minkejja l-pandemija, dawn in-numri huma sostanzjalment aktar baxxi milli kienu fl-2013.

Il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal ħa nota taċ-ċifri ppubblikati mill-NSO li huma bbażati fuq ir-rispons li ħareġ minn stħarriġ li sar fost 4,040 familja fl-2021, li kienu jikkonsistu f’10,110 persuna li minnhom 8,800 kienu fl-etajiet ta’ 16-il sena ‘l fuq.

L-istħarriġ huwa skont metodoloġija ġdida mnedija mill-Eurostat fl-2017, fejn id-deprivazzjoni materjali titkejjel skont 13-il indikatur. Persuna tkun meqjusa mċaħħda materjalment u soċjalment jekk ma taffordjax 5 mit-13-il indikatur, filwaqt li persuna titqies severament imċaħħda materjalment u soċjalment jekk ma taffordjax mill-anqas 7 indikaturi.

L-istħarriġ sar fi żmien meta Malta kienet għadha qed tiffaċċja l-effetti ekonomiċi u soċjali tal-pandemija.  Minkejja dan, ir-rati ta’ deprivazzjoni materjali u soċjali fl-2021 huma kważi fl-istess livell ta’ dawk li kien hemm qabel il-pandemija.

Fil-fatt, il-figuri jindikaw, li l-istess bħal qabel il-pandemija, 1 minn kull 10 persuni f’pajjiżna kien imċaħħad materjalment u soċjalment, filwaqt li l-għadd ta’ dawk li kienu severament mċaħħda materjalment u soċjalment kienu biss ta’ madwar wieħed minn kull 20 persuna tal-popolazzjoni.

Għalkemm l-indikatur li qed jintuża llum huwa aktar estensiv minn dak użat 8 snin qabel, fl-2013 xorta kien hemm kważi d-doppju ta’ nies li kienu jħossuhom imċaħħda materjalment jew imċaħħda materjalment severament minn affarijiet bażiċi u essenzjali.

Fil-fatt fl-2013 kien hemm 1 minn kull 5 persuni tal-popolazzjoni li kienu jħossuhom materjalment imċaħħda filwaqt li 1 minn kull 10 persuni kienu mċaħħda materjalment severament.

Material deprivation rates and numbers  2 013 2021
% Number of persons % Number of persons
Deprived of at least 3 of 9 deprivation items (materially deprived persons) 19.9 82,253
Deprived of at least 4 of 9 deprivation items (severely materially deprived persons) 10.2 42,210
Deprived of at least 5 of 13 deprivation items (materially and socially deprived persons)     9.8 49,769

Deprived of at least 7 of 13 deprivation items (severely materially and socially deprived persons)

 

    5.5 27,769

​Sors: NSO


Jekk wieħed imbgħad iħares lejn l-indikaturi ewlenin li jintużaw biex titkejjel id-deprivazzjoni materjali u soċjali, isib tnaqqis kbir u sostanzjali mill-2013 sal-lum, kif jidher fit-tabella ta’ hawn taħt.

 

Material deprivation items 2013 2021
% Number of persons % Number of persons
Household cannot afford to face unexpected financial expenses 23.0 95,225 15.7 79,530
Household cannot afford to pay for one week’s annual holiday away from home 55.9 231,183 33.1 168,150
Household has been in arrears on mortgage or rent payments, utility bills, hire purchase instalments or other loan payments 12.5 51,842 7.8 39,831
Household cannot afford a meal with meat, chicken, fish or vegetarian equivalent every second day 15.3 63,403 6.2 31,445
Household not able to keep the home adequately warm in winter 23.9 99,013 7.8 39,821

Source: NSO

Fost l-oħrajn jispikka t-tnaqqis fir-rata ta’ dawk li ma jifilħux iħallsu l-kontijiet tad-dawl u jsaħħnu darhom. Dan huwa frott il-politika ta’ prezzijiet stabbli tal-enerġija li ħaddan il-gvern matul l-aħħar snin. Din il-politika qed twassal biex, mentri madwar l-Ewropa kollha l-kontijiet tad-dawl għolew bi kważi 50 fil-mija, f’Malta dawn baqgħu stabbli.

Il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon stqarr li, “Bla dubju, l-impatt f’Malta ittaffa bis-saħħa tal-programm estensiv ta’ għajnuniet li l-gvern ta permezz ta’ skemi u miżuri li jgħinu lill-ħaddiema, familji u anzjani direttament, kif ukoll lin-negozji.”

Huwa fakkar ukoll li f’dan l-istess perjodu l-għadd ta’ nies qiegħda naqas għall-inqas livelli li qatt ġew irreġistrati, u l-istess sar fl-għadd ta’ benefiċjarji fuq l-assistenza soċjali.

“Minkejja dan, il-gvern se jibqa’ b’għajnejh u widnejh miftuħa beraħ u se jibqa’ jintervjeni bi skemi ta’ għajnuna skont il-ħtieġa”, sostna l-Ministru Falzon.

Huwa temm jgħid li l-maġġoranza tal-miżuri soċjali tal-Baġit tal-2022 diġà twettqu u għandhom iservu biex jgħinu lill-familji u pensjonanti Maltin, l-aktar dawk vulnerabbli.  Barra minn hekk, il-gvern qiegħed jaħseb li għaż-żmien li ġej, u kif imwiegħed fil-Manifest Elettorali, ikompli jsaħħaħ il-pensjonijiet u l-benefiċċji soċjali u se jieħu miżuri oħra biex ikompli jtejjeb il-kundizzjonijiet u d-dħul tal-ħaddiema fost oħrajn.