Logo
Logo
  • MT
  • English

Stqarrija mill-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal: Investiment ta’ aktar minn €24 miljun fl-FSWS matul is-sena 2020

24.09.2021 | Stqarrija

Numru ta’ Referenza: PR211747

Il-Fondazzjoni għas-Servizzi ta’ Ħarsien Soċjali (FSWS) gawdiet mill-akbar investiment sa issa meta fl-2020 saret nefqa ta’ ‘l fuq minn €24 miljun. Din l-ispiża tinkludi investiment infrastruttutali ġdid, it-tmexxija ta servizzi eżistenti, kampanji ta’ reklamar, u l-ħlasijiet tal-pagi tal-professjonisti fost oħrajn.

Is-servizzi mogħtija jassistu persuni bi problemi ta’ vizzji, ta’ vjolenza domestika, u t-tmexxija ta’ xelters adattati għal dawk li verament jiġu fil-bżonn. L-FSWS kellha żieda fil-baġit allokat lilha, żieda fl-impjegati u żieda fin-nies li użaw is-servizzi tagħha fl-2020 minkejja li din kienet sena ddominata mill-pandemija tal-COVID-19.

Dan joħroġ mir-Rapport Annwali tal-FSWS għas-sena 2020, liema rapport kien imniedi mill-Fondazzjoni flimkien mal-Ministru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon, waqt konferenza tal-aħbarijiet. Ir-rapport juri kif il-baġit tal-FSWS żdied minn €19-il miljun fis-sena 2019 għal €24 miljun fl-2020 – żieda ta’ aktar minn €3.5 miljun.

Minbarra dan l-investiment dirett, hemm numru oħra ta’  NGOs li jibbenefikaw minn finanzjament tal-gvern, li jlaħħaq it-€18-il miljun fis-sena. Finanzjament li jkompli jgħin sabiex tissaħħaħ il-ħidma tagħhom fil-komunità.

Dawn id-dettalji tħabbru waqt konferenza tal-aħbarijiet li matulha ngħataw dettalji dwar ir-Rapport Annwali għas-sena 2020. Sena li fiha ma naqsux l-isfidi marbuta mal-pandemija u sitwazzjonijiet li qatt qabel ma rajna bħalhom.  L-FSWS kienet minn ta’ quddiem sabiex tiżgura li ħadd ma jaqa’ lura, filwaqt li offriet servizzi innovattivi u oħrajn eżistenti, li jkomplu jagħtu appoġġ lill-komunità kollha.

Il-Ministru Michael Falzon faħħar ir-reżiljenza tas-soċjetà Maltija li baqgħet b’saħħitha kemm fuq livell ta’ saħħa, soċjali u anke finanzjarju. “Irridu nirrikonoxxu li l-pandemija se tħalli l-effetti tagħha fix-xhur u s-snin li ġejjin. Jidher ċar li l-problemi ta’ saħħa mentali komplew dejjem jikbru aktar, kawża tas-solitudni u n-nuqqas ta’ kommunikazzjoni”, sostna l-ministru.

Qal ukoll li l-ministeru mhux biss għamel tajjeb b’mod finanzjarju għal dawk li kellhom l-impjieg tagħhom affettwat ħażin, iżda mar oltre minn hekk. Permezz tal-FSWS, ġew mgħejuna nies li kienu qed jaffaċċjaw solitudni, li rat l-ogħla livelli tagħha matul is-sena 2020. Bis-saħħa tal-helpline 1772 li għadu jopera sal-lum, irċivejna ‘l fuq minn 8,000 telefonata waqt din is-sena.

Qal ukoll li l-Unjoni Ewropea tat ċertifikat importanti din il-ġimgħa, meta poġġiet lil Malta fit-tielet post fejn in-nies l-aktar li jħarsu b’mod ottimist, speċifikament lejn il-qasam soċjali.

Waqt l-istess konferenza tal-aħbarijiet ingħataw dettalji dwar investimenti ġodda, bħal binjiet ġodda, (bħal f’Santa Venera) li se tkun qed tilqa’ fiha s-servizzi kollha marbuta mad-Direttorat tal-Kura Alternattiva tat-Tfal. Binja moderna, u strutturuta b’tali mod li tilqa’ għall-bżonnijiet tat-tfal kif ukoll għall-familjari tagħhom. Sa issa dawn il-familji kellhom jiġru minn post għal ieħor, imma permezz ta’ dan ix-xogħol kollox se jkun miġbur taħt saqaf wieħed. L-FSWS qed tkun ukoll katalista fejn tidħol it-tmexxija tal-Liġi tal-Protezzjoni tat-Tfal.

Il-Ministru Michael Falzon sostna li issa li din il-liġi daħlet fis-seħħ hemm bżonn ta’ Fondazzjoni b’saħħitha, bi professjonisti li jafu sew is-suġġett u s-settur, u għalhekk il-bżonn ta’ taħriġ kontinwu, kemm fuq livell lokali kif ukoll internazzjonali, sabiex verament insegwu mill-qrib dawk li huma meqjusa bħala l-aqwa f’dan il-qasam.

Il-Kap Eżekuttiv tal-FSWS Alfred Grixti qal li bl-istess mod, ir-riżorsi umani żdiedu minn 845 fl-2019 għal 917 fl-2020 – żieda ta’ 72 impjegat. Ta’ min isemmi li 78% ta’ dawn l-impjegati huma professjonisti li jagħmlu xogħol dirett mal-klijenti tal-Fondazzjoni.

Dawn l-utenti tas-servizz żdiedu minn 18,158 fl-2019 għal 19,082 fl-2020 – żieda ta’ 924 klijent.

Barra dawn, tnedew servizzi ġodda bħal linja 1772 u nfetaħ iċ-Ċentru għar-Riżorsi tal-Familja fir-Rabat, Għawdex fost l-oħrajn. Minbarra dawn is-servizzi essenzjali, baqgħu jingħataw servizzi oħra:

  1. DETOX,
  2. Child Protection,
  3. Alternative Care (children’s homes in the community),
  4. Domestic Violence Unit and Domestic Violence Shelter and
  5. Substance abuse residential rehabilitation service​​