Panel ta’ Assessuri

Blk C
Belt is-Sebħ
Il-Furjana FRN 1900

Tel: 25903892

 

FL-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija bit-taqsima 107 tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (KAP. 318.), il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal, approva l-ħatra tal-persuni murija hawn taħt, biex jiffurmaw il-Panel ta’ Assessuri għall-għanijiet ta’ dak l-Att, fl-interess ta’ min iħaddem
u ta’ persuni impjegati rispettivament.

Panel ta’ Assessuri:
Sur Joseph Delia
Sa Isabelle Farrugia
Dr Joseph Portelli Demajo
Sur Mario Sacco
Sur Joseph Sapiano
Sur Charles Vella
Sur Anthony Zarb

Secretarja:
Sa Doris Vassallo

 

Aġġornat: Settembru 2021

Font Resize