Logo
Logo
  • MT
  • English

Panel Mediku

Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali
38, Triq l-Ordinanza
Il-Belt Valletta

Tel: 259023233

 

BIS-SAĦĦA tas-setgħat mogħtija bl-artiklu 106 tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (KAP. 318.), u għall-iskop ta’ dan l-Att, il-Ministru ġħas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal, approva lħatra tal-persuni elenkati hawn taħt, fuq il-Panel Mediku.

Membri:
Dr Nazzareno Azzopardi, M.D., D.A., F.F.A.R.C.S., Dip. Rel. Stud.
Dr Doreen Cassar, Dip. PC & GP (Ulster), Dip W.H.(ICGP), M.D., MMCFD
Dr Joseph Cassar Delia, M.D.
Dr Amy Chircop, M.D. (Melit)
Dr Hector Cutajar, M.D.
Dr Keith Debono, M.D.
Dr John Mary Farrugia, M.D., M.R.C.P. (UK), D.C.H. (London), M.Sc.
Dr Victoria Farrugia Sant’Angelo, M.D.
Dr Taygeta Firman, M.D.
Dr Patrick Frendo, M.D., MMCFD
Dr Raymond Galea, M.D., M.R.C.O.G., F.R.C.O.G., Ph.D.
Dr Robert Galea, M.D.
Dr Melvin J Gouder, M.D., (Malta), MRC Ophth (UK), MRCS Ed. (Ophth.)
Dr Anthony Livori, M.D., Dip. Fam. Prac (MCFD)
Dr Alexander Magri, M.D., USMLE, MMCFD
Dr Joseph G. Pace, M.D., LRCP (Lond.), MRCS(Eng.)
Dr Espedito Rapa, M.D., M.M.C.F.D.
Sur Carmel Sciberras, M.D., F.R.C.S. (Glas.)
Dr Bernardette Spiteri, M.D., M.R.C.P.C.H. (UK), M.Sc. (Lond.)
Dr Charles Spiteri, M.D.
Dr Joseph Spiteri, M.D., M.R.C. Psych.
Dr Zaid Teebi, M.D.
Dr Mario Vella, MD, FRCS Ed, MRCS Ed (Ophth.), FEBO, DISSO
Dr Anthony Zahra, M.D., PGDIP PHIL M.Sc. GER MRCPSYCH CCST (PSYCH)

Segretarja:
Sa Veronica Deguara

 

Aġġornat: Jannar 2021

Font Resize