Logo
Logo
  • MT
  • English

Kunsill għat-Tfal

16/18, Dawret it-Torri
Santa Luċija SLC 1019

Tel: 21485180

 

FL-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija bit-taqsima 12 tal-Att tal-Kummissarju għat-Tfal tal-2003 (KAP. 462.), u għall-iskop ta’ dan l-Att, il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal, approva l-ħatra tal-persuni elenkati hawn taħt, fil-Kunsill għat-Tfal.

 

Chairperson:
Sa Antoinette Vassallo

Membri:
Sa Darlinka Barbara
Sur Victor Bugeja
Onor. Rosianne Cutajar
Sa Svetlana Grech
Sur Neil Portelli
Dr Patrick Zahra, M.D., M.R.C.P.(UK)

Segretarja:
Sa Susan Garcia Imbernon

 

Aġġornat: Lulju 2022