Logo
Logo
  • MT
  • English

Kunsill għat-Tfal

16/18, Dawret it-Torri
Santa Luċija SLC 1019

Tel: 21485180

 

FL-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija bit-taqsima 12 tal-Att tal-Kummissarju għat-Tfal tal-2003 (KAP. 462.), u għall-iskop ta’ dan l-Att, il-Ministru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tatTfal, approva l-ħatra tal-persuni elenkati hawn taħt, fil-Kunsill għat-Tfal.

 

Chairperson:
Sa Pauline Miceli, Dip. in School Admin. & Management, BA (Youth & Community Stds)

Membri:
Dr Alexia Aquilina, LL.D.
Onor. Silvio Parnis, MP
Sur Neil Portelli
Dr Amanda Spiteri Grech
Dr Patrick Zahra, M.D., M.R.C.P.(UK)
Sur Godfrey Zammit

Segretarja:
Sa Susan Garcia Imbernon

 

Aġġornat: April 2021

Font Resize