Logo
Logo
  • MT
  • English

Kumitat għal Welfare

310, Palazzo Ferreria
Triq ir-Repubblika
Il-Belt Valletta VLT 1110

 

FL-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija bl-Artikolu 130 tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (KAP. 318.), u għalliskop ta’ dak l-Att, il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal, approva l-ħatra tal-persuni elenkati hawn taħt, fuq il-Kumitat għal Welfare

Chairperson:
Sur Anthony Scicluna

Membri:
Onor. Ivan Bartolo, M.P.
Sur Mario Caruana
Sur Manuel Cuschieri
Dr Renzo Degabriele
Onor. Katya De Giovanni, M.P.
Dr Anthony Gatt
Sur Leonard Manicaro
Sa Pamela Azzopardi
Sur Martin Sulatana
Dr Zaid Teebi

Segretarja:
Sa Silvana Mifsud

 

Aġġornat: Ottubru 2022