Logo
Logo
  • MT
  • English

Kumitat tal-Welfare

310, Palazzo Ferreria
Triq ir-Repubblika
Il-Belt Valletta VLT 1110

 

FL-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija bl-Artikolu 130 tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (KAP. 318.), u għalliskop ta’ dak l-Att, il-Ministru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal, approva l-ħatra tal-persuni elenkati hawn taħt, fuq il-Kumitat tal-Welfare

Chairperson:
Sur Robert Borg

Membri:
Onor. Ivan Bartolo, M.P.
Sur Mario Caruana
Dr Renzo Degabriele
Sur Vince Ellul
Dr Anthony Gatt
Onor. Silvio Grixti, M.P.
Dr Zaid Teebi
Sur Charles Vassallo

Segretarja:
Sa Silvana Mifsud

 

Aġġornat: Marzu 2021

Font Resize