Kumitat għat-Tisħiħ tal-Familja

310, Palazzo Ferreria
Triq ir-Repubblika
Il-Belt Valletta VLT 1110

Tel: 99497183

 

Chairperson:
Sur Joe Gerada

Viċi Chairperson:
Sa Rita Law

Membri:
Dr Andrew Azzopardi
Sa Claudia Cuschieri
Dr Dianne Galea
Sur Max Zammit

Segretarja:
Sa Mary Grace Gauci

 

Aġġornat: Jannar 2022

Font Resize