Logo
Logo
  • MT
  • English

Kumitat għal Trobbija Pożittiva u t-Tisħiħ tal-Familja

310, Palazzo Ferreria
Triq ir-Repubblika
Il-Belt Valletta VLT 1110 

Tel: 2590 3106 

Chairperson:
Sa Ruth Sciberras

Viċi Chairperson:
Prof. Angela Abela

Membri:
Dr Alexia Aquilina
Sa Melanie Bonavia
Sur Manuel Cuschieri
Sa Rita Law
Dr Rita Micallef
Sa Josephine Spiteri
Sa Antoinette Vassallo
Sur John Zammit

Segretarja:
Sa Melissa Mifsud

Aġġornat: Awwissu 2022