Logo
Logo
  • MT
  • English

Bord tal-Assistenza Soċjali

38, Triq l-Ordinanza
Il-Belt Valletta VLT 1021

Tel: 25903248

 

FL-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija bit-taqsima 128 tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (KAP. 318.), u għallfinijiet ta’ dak l-Att, il-Ministru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal, approva l-ħatra tal-persuni murija hawn taħt, fuq il-Bord tal-Assistenza Soċjali.

Chairperson:
Sur Raymond Chetcuti

Membri:
Onor. Ivan Bartolo M.P.
Onor. Silvio Grixti M.P.
Sur Edwin Balzan
Sur Marco Bonnici
Ms Graziella Castillo
Sur Lino Debono
Sur Emanuel Deguara
Sur Joseph Saliba
Sa Mary Savona

Segretarju:
Sur Martin Buhagiar

 

Aġġornat: Diċembru 2020

Font Resize