Logo
Logo
  • MT
  • English

Bord tal-Adozzjoni

Ċentru Ħidma Soċjali
469, Triq il-Kbira San Ġużepp
Santa Venera SVR 1012

Email: adoption-board.family@gov.mt
Tel: 25494372

FL-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija mit-taqsima 3 tal-Att dwar l-Amministrazzjoni tal-Adozzjoni tal-2008 (KAP. 495.), u għall-iskop ta’ dak l-Att, il-Ministru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u dDrittijiet tat-Tfal, approva l-ħatra tal-persuni elenkati hawn taħt, fuq il-Bord tal-Adozzjoni.

Chairperson:
Dr Michael Buhagiar, LL.D.

Membri:
Sur Bryan Degabriele, D.P.A. (Melit.), H.D.P.A.F., Exec. M.B.A.
Dr Laner Cassar, B.A. (Hons.) Psy., P.G. Dip. Ges. Psych., M.A. (Dipl. Stud.), M.Psy. (Clin), Ph.D.
Dr Ian Ellul, Ph.D.(Paed.)(Melit)
Dr Sandra Hili Vassallo, LL.D., Mag. Jur. (Europ.Law)
Dr Dione Mifsud, B.Ed. (Hons.), Dip. Sch. Couns., Dip. Gest. Psych., M.Sc. (Counc.) Bristol,
Ed.D (Bristol), E.C.P.
Dr Karen Mugliett, B.Ed. (Hons.), M.Ed., Dip. Ed., Ed.D. (Sheffield)
Sur Vincent Muscat, Dip. Soc. Stud. (Ind. Rel.), MBA
Dr Marta Sant, B.Psy (Hons), PsychD, Psychotherapeutic & Counselling Psychology (Surrey)
Dr Dennis Zammit, LL.D.

Segretarja:
Sa Nadya Hansen, Dip. Soc. Stud. (Gender & Development)

Aġġornat: Jannar 2021

Font Resize