Logo
Logo
  • MT
  • English

Bord ta’ Appell – Fostering

310, Palazzo Ferreria
Triq ir-Repubblika
Il-Belt Valletta VLT 1110

Tel: 2590 3127

 

FL-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija bl-artiklu 64 tal-Att dwar il-Protezzjoni tal-Minuri (Ħarsien Alternattiv) (KAP. 602.), u għall-iskop ta ‘dak l-Att, il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal, approva l-ħatra tal-persuni elenkati hawn taħt, fuq il-Bord ta’ Appell
(Fostering).

Chairperson:
Dr Deborah Schembri, LL.D.

Members:
Sa Consiglia sive Connie Bonello, Dip. Soc. Stud., (Occupational Health & Safety)
Sur Andrew Vella, B.A.(Hons.) Social Work, M.A. Health & Social Mgmt

 

Aġġornat: Diċembru 2020