Bord dwar il-Professjoni tax-Xogħol Soċjali

Istitut Bugeja
469, Triq il-Kbira San Ġużepp
Santa Venera SVR 1012

Tel: 25494257

 

FL-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija bl-artikolu 4 tal-Att dwar il-Professjoni tax-Xogħol Soċjali, (Kap.468.), u għall-iskop ta’ dak l-Att, il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal, approva l-ħatra tal-persuni elenkati hawn taħt, fuq il-Bord dwar il-Professjoni tax-Xogħol Soċjali.

Chairperson:
Sur Mike Orland

Membri:
Sa Alexia Baldacchino
Sa Ingrid Baldacchino
Dr Patricia Bonello
Sur Johann Ciantar
Dr Anita Giordimaina
Sa Maria Mercieca

Segretarja:
Sa Nadya Hansen

 

Aġġornat: Ġunju 2022

Font Resize