Logo
Logo
  • MT
  • English

Bord dwar il-Professjoni tax-Xogħol Soċjali

Ċentru Ħidma Soċjali
469, Triq il-Kbira San Ġużepp
Santa Venera SVR 1012

Tel: 25494257

 

FL-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija bl-artikolu 4 tal-Att dwar il-Professjoni tax-Xogħol Soċjali, (KAP.468.), u għall-iskop ta’ dak l-Att, il-Ministru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tatTfal, approva l-ħatra tal-persuni elenkati hawn taħt, fuq il-Bord dwar il-Professjoni tax-Xogħol Soċjali.

Chairperson:
Sur Ashley Cumbo

Membri:
Sa Alexia Baldacchino
Dr Patricia Bonello
Sur Michael Farrugia
Sur Anthony Girard
Sa Melissa Mifsud
Dr Stefan Vella

Segretarja:
Sa Nadya Hansen

 

Aġġornat: December 2020

Font Resize