Logo
Logo
  • MT
  • English

Membri tal-Bord dwar il-Professjoni tal-Psikoterapija

310, Palazzo Ferreria
Triq ir-Repubblika
Il-Belt Valletta VLT 1110

 

FL-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija bl-artikolu 4 tal-Att dwar il-Professjoni tal-Psikoterapija, (KAP.587.), u għall-iskop ta’ dak l-Att, il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal, approva l-ħatra tal-persuni elenkati hawn taħt , li jkunu membri tal-Bord dwar il-Professjoni talPsikoterapija.

Chairperson:
Dr Charles Cassar

Viċi Chairperson:
Dr Alexia Farrugia Zrinzo

Membri:
Prof. Angela Abela
Dr Charles Azzopardi
Sa Karen Bishop
Sa Elena Borg
Sa Katya Caruana
Sa Mikela Gonzi
Sa Lisa Sultana

Segretarju:
Sa Mary Grace Gauci

 

Aġġornat: Ġunju 2022