Logo
Logo
  • MT
  • English

Bord dwar il-Professjoni tal-Psikoterapija

Fl-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija mill-Artikolu 4 tal-Att dwar il-Professjoni tal-Psikoterapija, (KAP. 587.), u għall-finijiet ta’ dak l-Att, il-Ministru għall-Ġustizzja Soċjali u s-Solidarjetà, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal, approva l-ħatra tal-persuni elenkati hawn taħt, biex ikunu membri tal-Bord tal-Professjoni tal-Psikoterapija.

Indirizz Postali:
Bord dwar il-Professjoni tal-Psikoloġija f’Malta
c/o Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal​
310, Palazzo Ferreria
Triq ir-Repubblika
Il-Belt Valletta VLT 1110

Email: psychotherapyboard.family@gov.mt

Ikklikkja hawn biex tara l-kompożizzjoni tal-bord.

Font Resize