Logo
Logo
  • MT
  • English

Membri tal-Bord dwar il-Professjoni tal-Psikoloġija ta’ Malta

Palazzo Ferreria, 310
Triq ir-Repubblika
Il-Belt Valletta VLT 1110

Email: mppb.family@gov.mt
Tel: 25903281

 

FL-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija bl-artikolu 4 tal-Att dwar il-Professjoni tal-Psikoloġija (KAP.471.), u għall-iskop ta’ dak l-Att, il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal, approva l-ħatra tal-persuni elenkati hawn taħt, fuq il-Bord dwar il-Professjoni tal-Psikoloġija ta’ Malta.

Chairperson:
Dr Kevin Sammut Henwood, B.Psy. (Hons) (Melit.), M.Sc. (Surr.), D.Forens.Psy. (Nott.)

Membri:
Dr Josette Barbara Cardona, B.Psy (Hons.) (Melit), MSc. Occ. Psych. (Leic.), PGDip. Educ. (Derby), MBPsS, PhD
Dr Anita Giordimaina, LL.D.
Prof. Mary Anne Lauri, Ph.D., AFBPs
Sa Mariella Mamo. M.Psy (Melit), B.Psy (Hons.) (Melit)
Sa Erika Muscat Genovese, B.Psy (Hons.), M.Inclusive Educ & Communities, M.Ed (Educational Psy)
Sa Jo Christine Scicluna, M.Psy., B.A. (Hons.) Psych, PGCE, Dip. In App. Sys. Proc., Cert. in Play Therapy

Segretarja:
Sa Deborah Cassar

 

Aġġornat: Settembru 2022