Membri tal-Bord dwar il-Professjoni tal-Psikoloġija

Palazzo Ferreria, 310
Triq ir-Repubblika
Il-Belt Valletta VLT 1110

Email: mppb.family@gov.mt
Tel: 25903219

 

FL-eżerċizzju tas-setgħat mogħtija bl-artikolu 4 tal-Att dwar il-Professjoni tal-Psikoloġija (KAP.471.), u għall-iskop ta’ dak l-Att, il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal, approva l-ħatra tal-persuni elenkati hawn taħt, fuq il-Bord dwar il-Professjoni tal-Psikoloġija.

Chairperson:
Dr Kevin Sammut Henwood, B.Psy. (Hons) (Melit.), M.Sc. (Surr.), D.Forens.Psy. (Nott.)

Membri:
Dr Josette Barbara Cardona, B.Psy (Hons.) (Melit), MSc. Occ. Psych. (Leic.), PGDip. Educ. (Derby), MBPsS, PhD
Dr Anita Giordimaina, LL.D.
Prof. Mary Anne Lauri, Ph.D., AFBPs
Sa Mariella Mamo. M.Psy (Melit), B.Psy (Hons.) (Melit)
Sur Martin Micallef, M.Sc.
Sa Jo Christine Scicluna, M.Psy., B.A. (Hons.) Psych, PGCE, Dip. In App. Sys. Proc., Cert. in Play Therapy

Segretarja:
Sa Deborah Cassar

 

Aġġornat: Ġunju 2022

Font Resize