Logo
Logo
  • MT
  • English

Bord dwar il-Professjoni tal-Psikoloġija ta’ Malta

Il-Bord tal-Professjoni tal-Psikoloġija ta’ Malta huwa marbut bil-liġi li josserva l-kriterji stabbiliti fl-Att dwar il-Psikoloġija ta’ Malta (Kap. 471.​) meta jiġi ddeterminat jekk kandidat prospettiv huwiex eliġibbli għal mandat biex jipprattika l-psikoloġija u jikseb it-titolu ta’ Psikologu Reġistrat.

Indirizz Postali:
​Bord dwar il-Professjoni tal-Psikoloġija ta’ Malta
Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal
310, Palazzo Ferreria
Triq ir-Repubblika
Il-Belt Valletta VLT 1110

Tel: 25903281

Email: mppb.family@gov.mt​

Ikklikkja hawn biex tara l-kompożizzjoni tal-bord.