Logo
Logo
  • MT
  • English

Politika għat-Trobija Pożittiva għal Malta

Il-Gvern, permezz tal-Ministeru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali, nieda l-Politika Pożittiva tiegħu dwar il-Ġenituri għall-konsultazzjoni pubblika.

Trobbija pożittiva ta’ ġenituri tirreferi għal imġiba li titwettaq minn ġenituri jew oħrajn magħżula għal dan ir-rwol. Din tipprijoritizza l-aħjar interessi tat-tfal, tgħinhom jikbru f’ambjent ħieles mill-vjolenza u li jwassal għall-iżvilupp b’saħħtu tagħhom.

Qed jiġi propost li din il-politika tiġi integrata f’kuntest kulturali fejn il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja jiġi prijoritizzat permezz ta’ miżuri favur il-familja li jagħtu s-setgħa liż-żewġ ġenituri biex jipparteċipaw fit-trobbija tat-tfal u fejn il-ġenituri huma appoġġati biex ikollhom in-numru ideali tagħhom ta’ tfal. Il-politika tiddependi wkoll fuq li jiġi offrut taħriġ aktar speċjalizzat lill-persunal professjonali li jaħdem mat-tfal u l-familji. L-għarfien u l-edukazzjoni mifruxa dwar it-trobbija pożittiva tal-ġenituri permezz ta’ mezzi differenti ta’ komunikazzjoni se jaslu għand il-familji Maltin bħala parti mill-implimentazzjoni ta’ din il-politika.

Għadd ta’ interventi universali jibnu fuq is-servizzi li diġà qed jiġu offruti u jinvolvu dipartimenti u ministeri differenti u b’hekk joħolqu sinerġija aħjar u kontinwazzjoni bla xkiel tas-servizzi minn entità għal oħra. Dawn se jiġu kkomplementati minn interventi mmirati, fejn meħtieġ. Dawn tal-aħħar se jkunu mmirati b’mod speċjali lejn ġenituri li huma meqjusa diffiċli biex jintlaħqu u li huma l-aktar f’riskju. Żieda ta’ professjonisti li jaħdmu mal-ġenituri hija meqjusa importanti għall-implimentazzjoni tal-politika.

Dokument ta’ Politika:

Abbozz ta’ Politika

Trobbija tat-Tfal b’Approċċ Pożittiv tal-Ġenituri