Logo
Logo
  • MT
  • English

Ningħaqdu Kontra l-Faqar

Tmienja ġew organizzati konsultazzjonijiet pubbliċi mill-Ministeru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali b’rabta mal-kampanja kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali. Tnediet paġna fuq Facebook ‘Ningħaqdu kontra l-Faqar‘. Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn antiporverty.family@gov.mt  jew billi ċċempel 2590 3126.

Font Resize