Logo
Logo
  • MT
  • English

Konsultazzjoni Pubblika Onlajn

Fl-ispirtu ta’ governanza miftuħa u trasparenti, il-Ministeru għall-Ġustizzja Soċjali u s-Solidarjetà, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal (MSFC), iħeġġeġ lill-pubbliku ġenerali, is-soċjetà ċivili, l-organizzazzjonijiet, it-trejdjunjins, l-organizzazzjonijiet tan-negozju, il-partiti politiċi, l-istituzzjonijiet governattivi u l-oħrajn kollha li jixtiequ jikkontribwixxu biex jipparteċipaw fil-proċess ta’ konsultazzjoni pubblika online.

KONSULTAZZJONIJIET ATTIVI

L-ebda Konsultazzjonijiet Attivi

KONSULTAZZJONIJIET MAGĦLUQA

Rieżami Strateġiku dwar id-Disgwatezza, is-Sostenibbiltà u s-Solidarjetà tas-Sistema tal-Pensjonijiet kif Mandat mill-Artikolu 64b tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali — Dokument ta’ Reviżjoni Strateġika tal-Pensjonijiet għall-Konsultazzjoni Pubblika tal-2020 (verżjoni bl-Ingliż biss)

Il-Liġi dwar l-Adozzjonijiet Lokali

Standards Soċjali Regolatorji għal Servizzi Residenzjali Għal Vjolenza Domestika

Standards Soċjali Regolatorji għal Servizzi Għal Vjolenza Domestika bbażati fil-Komunità

Standards Soċjali Regolatorji għal Servizzi ta’ Outreach u Servizzi oħra bbażati fil-Komunità

Standards Soċjali Regolatorji għal Servizzi ta’ Kura għal Anzjani b’Kundizzjonijiet Kroniċi u b’Dipendenza Għolja

Standards Soċjali Regolatorji għal Servizzi bbażati fl-Uffiċċju għal Tfal f’Ħarsien Alternattiv

Standards Soċjali Regolatorji għal Servizzi Residenzjali offruti għal Tfal f’Ħarsien Alternattiv

Standards Soċjali Regolatorji għal Servizzi Residenzjali offruti lil Persuni bi Problemi Relatati ma’ Droga, Alkoħol u Logħob tal-Azzard

Standards Soċjali Regolatorji għal Servizzi bbażati fl-Uffiċċju offruti lil Persuni bi Problemi Relatati ma’ Droga, Alkoħol u Logħob tal-Azzard

Strateġija Nazzjonali dwar l-Adozzjoni għat-Tfal u l-Familji tagħhom (2019 – 2022)

Standards Soċjali Regolatorji – Servizzi ta’ Ċentri ta’ Matul il-Jum għal Persuni b’Diżabilità

Standards Soċjali Regolatorji – Servizzi ta’ Respite għal Persuni b’Diżabilità

Il-Kera bħala Alternattiva ta’ Akkomodazzjoni

Standards Soċjali Regolatorji – Servizzi Residenzjali għal Persuni b’Diżabilità

Att dwar il-Protezzjoni tat-Tfal (Kura Alternattiva) (verżjoni bl-Ingliż biss)

Att dwar il-Ħaddiema tal-Kura (verżjoni bl-Ingliż biss)

Standards Nazzjonali għall-Proċess tal-Adozzjoni tat-Tfal (verżjoni bl-Ingliż biss)

Politika Nazzjonali dwar l-Alkoħol

Strateġija għall-Irtirar u l-Kapaċità Finanzjarja, Għarfien, Ippjanar, Azzjoni 2017–2019 ​

It-tisħiħ tas-Sistema tal-Pensjonijiet — Strateġija għal Sistema tal-Pensjoni ta’ Malta Adegwata u Sostenibbli

Politika għat-Trobija Pożittiva għal Malta

Standards Minimi għad-Domi tal-Kura għall-Anzjani

Ningħaqdu Kontra l-Faqar​​

KONSULTAZZJONIJIET PUBBLIĊI MINN MINISTERI OĦRA

Konsultazzjonijiet Pubbliċi Online – www.konsultazzjoni.gov.mt​

Font Resize