Logo
Logo
  • MT
  • English

Dettalji ta’ Kuntatt fi ħdan il-Ministeru

Il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal

Hon Ministru Dr Michael Falzon LLD, MP

Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal​
310, Palazzo Ferreria
Triq ir-Repubblika
Il-Belt Valletta VLT 1110

Kap tas-Segretartjat

Sur Louis Gatt
Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal
310, Palazzo Ferreria
Triq ir-Repubblika
Il-Belt Valletta VLT 1110

Segretarju Privat

Sa Jennifer Minuti
Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal
310, Palazzo Ferreria
Triq ir-Repubblika
Il-Belt Valletta VLT 1110

Segretarju Permanenti

Sur Mark Musu
Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti
Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal
310, Palazzo Ferreria
Triq ir-Repubblika
Il-Belt Valletta VLT 1110

 

Unità tal-Immaniġġjar tal-Informazzjoni

Uffiċjal Ewlieni tal-Informazzjoni

Sur Clifford Schembri
Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal
310, Palazzo Ferreria
Triq ir-Repubblika
Il-Belt Valletta VLT 1110

 

Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali

Direttur Ġenerali (Sigurtà Soċjali)

Sur Grazio Barbara
Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali
38, Triq l-Ordinanza
Il-Belt Valletta VLT 1021

 

Direttorat għall-Benefiċċji Kontributorji

Direttur tal-Benefiċċji ta’ Kontributorja

Sur Edward Buttigieg
Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali
38, Triq l-Ordinanza
Il-Belt Valletta VLT 1021

 

Diviżjoni għall-Għajnuna Finanzjarja u Osservanza

Direttur Ġenerali (Għajnuna Finanzjarja u Osservanza)

Sur Raymond Chetcuti
Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali
38, Triq l-Ordinanza
Il-Belt Valletta VLT 1021

Direttur għall-Għajnuna Finanzjarja u Investigazzjonijiet

Sur George Cremona
Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali
38, Triq l-Ordinanza
Il-Belt Valletta VLT 1021

 

Direttorat tar-Relazzjonijiet Internazzjonali

Direttur għar-Relazzjonijiet Internazzjonali

Sa Alexia Vella
Casa Despares
186/187, Triq l-Ifran
Il-Belt Valletta VLT 1021

 

Diviżjoni tal-Operat, Riċerka u Politika

Direttur Ġenerali (Riċerka, Politika u Operat)

Sa Denise Fiorentino
Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal
310, Palazzo Ferreria
Triq ir-Repubblika
Il-Belt Valletta VLT 1110

 

Id-Direttorat tar-Riċerka u l-Valutazzjoni

Direttur tar-Riċerka u l-Valutazzjoni

Sur Justin Facciol
Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal
310, Palazzo Ferreria
Triq ir-Repubblika
Il-Belt Valletta VLT 1110

 

Direttorat għall-Iżvilupp tal-Politika u l-Implimentazzjoni tal-Programm

Direttur tal-Iżvilupp tal-Politika u l-Implimentazzjoni tal-Programm

Sur Jonathan Silvio
Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal
310, Palazzo Ferreria
Triq ir-Repubblika
Il-Belt Valletta VLT 1110

 

Direttorat ta’ Servizzi Korporattivi

Direttur tas-Servizzi Korporattivi

Sa Rita Calleja
Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal
310, Palazzo Ferreria
Triq ir-Repubblika
Il-Belt Valletta VLT 1110

 

Direttorat tal-Operat

Direttur tal-Operat

Sa Joanne Zarb
Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal
310, Palazzo Ferreria
Triq ir-Repubblika
Il-Belt Valletta VLT 1110

 

Fondazzjoni għas-Servizzi ta’ Ħarsien Soċjali

Kap Uffiċjal Eżekuttiv

Sur Alfred Grixti
212, Triq il-Kanun
Santa Venera SVR 9034

Website: www.fsws.gov.mt

 

Kummissarju għat-Tfal

Sa Antionette Vassallo
16/18, Dawret it-Torri
Santa. Lucija SLC 1019

Website: www.tfal.gov.mt  ​​

 

The Meeting Place 

173, Triq Balbi
Il-Marsa MRS 1817

Nru tat-Tel: 25903489
Email: themeetingplace@gov.mt