Logo
Logo
  • MT
  • English

Attivita’ organizzata mid-Dipartiment tas-Sigurta’ Soċjali fl-okkażżjoni tas-66 sena anniversarju mit-twaqqif tas-Sigurta’ Soċjali f’Malta.

26.05.2022 | Aħbarijiet

Okkażjoni sabiħa fejn il-ħaddiema kollha kellhom iċ-ċans jiltaqgħu flimkien u jaqsmu l-esperjenzi u l-ħsibijiet tagħhom.

Grazzi lil Ministru Michael Falzon, is-Segretarju Permanenti Mark Musu u d-diriġenti u impjegati kollha tal-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal.