Logo
Logo
  • MT
  • English

Abbona għall-Parteċipazzjoni fid-Disinn tas-Servizz

Proċess tad-Disinn tas-Servizz

Sabiex jiġi żgurat li s-servizzi elettroniċi jiġu mfassla bi skop li ikunu ċċentrati fuq iċ-ċittadin, il-Ministeru jinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni minn diversi partijiet interessati u ċittadini. Dan jirrikjedi li l-parteċipanti jimpenjaw ruħhom b’mod volontarju u attiv f’panels, gruppi iffukati u ta’ esperti, jipprovdu rispons utli.​

Il-parteċipazzjoni tiegħek tgħinna nfasslu u nwasslu servizzi elettroniċi b’valur miżjud.

Jekk jogħġbok innota li m’hemm l-ebda forma ta’ kumpens marbut għall-membri parteċipanti.​

Jekk tabbona għal dan is-servizz, tkun tista’ tipparteċipa f’dan il-proċess.

X’inhuma l-benefiċċji

  • Tkun innotifikat bl-email b’kull opportunità li tipparteċipa fid-Disinn tas-Servizz
  • Ikollok opportunità li tagħti l-opinjonu tiegħek permezz ta’ mezzi varji​

Napprezzaw il-privatezza tiegħek

Il-privatezza tiegħek hija importanti ħafna għalina. Id-dettalji tal-kuntatt tiegħek (indirizz tal-email) jintużaw biss biex ninfurmawk meta jkun hemm xi opportunitajiet biex tipparteċipa fid-Disinn tas-Servizz.

Abbona