Logo
Logo
  • MT
  • English

Impenjati li jtejbu l-benesseri soċjali u
l-prospetti tal-ħajja tas-soċjetà u
tal-persuni vulnerabbli b’mod partikolari

Il-Ministeru

Dwarna

Is-Segretarju Permanenti

Dipartimenti u Entitajiet

Korpi Maħtura Uffiċjalment

stqarrijiet

Politiki,  Pubblikazzjonijiet u  Strateġiji

Aħbarijiet Riċenti u Attwalità

rizultati tal-għażla

Konsultazzjoni  Pubblika Onlajn

oħra

Data, Informazzjoni u Żvelar Protett

ikkuntattjana

Parteċipazzjoni fid-Disinn tas-Servizz

Sabiex jiġi żgurat li s-servizzi elettroniċi jiġu mfassla bi skop li ikunu ċċentrati fuq iċ-ċittadin, il-Ministeru jinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni minn diversi partijiet interessati u ċittadini. Dan jirrikjedi li l-parteċipanti jimpenjaw ruħhom b’mod volontarju u attiv f’panels, gruppi iffukati u ta’ esperti, jipprovdu rispons utli.​

Media Soċjali
Font Resize