Logo
Logo
  • MT
  • English

Impenjati li ntejbu l-benesseri soċjali u
l-prospetti tal-ħajja tas-soċjetà u
tal-persuni vulnerabbli b’mod partikolari

Il-Ministeru

Dwarna

Is-Segretarju Permanenti

Dipartimenti
u Entitajiet

Korpi Maħtura
Uffiċjalment

stqarrijiet

Politiki, 
Pubblikazzjonijiet u 
Strateġiji

Aħbarijiet Riċenti
u Attwalità

rizultati tal-għażla

Konsultazzjoni
Pubblika Online

oħra

Data, Informazzjoni
u Żvelar Protett

ikkuntattjana

Parteċipazzjoni fid-Disinn
tas-Servizz

Sabiex jiġi żgurat li s-servizzi elettroniċi jiġu mfassla bi skop li ikunu ċċentrati fuq iċ-ċittadin, il-Ministeru jinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni minn diversi partijiet interessati u ċittadini. Dan jirrikjedi li l-parteċipanti jimpenjaw ruħhom b’mod volontarju u attiv f’panels, gruppi iffukati u ta’ esperti, jipprovdu rispons utli.​

Media Soċjali