Site Logo
Site Logo
  • MT
  • English

Press Release from the Ministry for Social Policy and Children’s Rights, the Minister for Education, Sport, Youth, Research and Innovation, and the Secretary of Parliament for Reforms and Equality (maltese version only)

08.02.2023 | Press Releases

Reference Number: PR230207

Fl-iskejjel tal-istat, tal-knisja u anke dawk indipendenti kompla jingħata u jissaħħaħ il-programm preventiv “Teen Outside the Box” li l-għan ewlieni tiegħu huwa li joħloq kultura ta’ aktar prevenzjoni u għarfien fost studenti tal-Form 2/Year 8. 

Dan il-programm għandu l-għan li jkompli jibni fuq il-programmi l-oħra li bħalissa qed jiġu implimentati fil-livell tal-iskola primarja. Il-professjonisti soċjali flimkien mal-għalliema jaħdmu flimkien sabiex jagħtu ħiliet tal-ħajja li jgħinu lil tfal u adoloxxenti jżommu ‘l bogħod minn tentazzjonijiet ta’ vizzji, ewlenija fosthom dawk tas-sustanzi u anke oħrajn marbuta mat-teknoloġija. Huwa programm ibbażat fuq tliet sessjonijiet iffukati fuq l-abbuż ta’ sustanzi, l-użu għaqli tat-teknoloġija u teħid ta’ deċiżjonijiet.

Il-programm jitħaddem mill-Aġenzija Sedqa, fi ħdan il-Fondazzjoni għas-Servizzi ta’ Ħarsien Soċjali (FSWS), u propju nhar il-Erbgħa filgħodu ingħataw sessjonijiet minn parti ta’ dan il-proġett edukattiv, fil-Kulleġġ Santa Margherita, f’Bormla.

Preżenti għal din is-sessjoni kien hemm il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon, il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima, u s-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg, li ltaqgħu, tkellmu, u fehmu aħjar dak li ta’ kuljum jiltaqgħu miegħu dawn l-adoloxxenti.

Il-Ministru Michael Falzon spjega kif programmi bħal dawn jidentifikaw sitwazzjonijiet li jistgħu ikunu ta’ periklu għat-tfal infushom bħal ambjent mhux xieraq għat-tfal, problemi marbuta mas-saħħa u anke aċċess limitat għall-edukazzjoni.

“Ejja inkomplu mmexxu ‘l quddiem il-kunċett ta’ ħajja aħjar mingħajr vizzji u rridu nibgħatu dan il-messaġġ b’konvinzjoni lill-adoloxxenti tagħna. Però jekk tiżbalja, llum għandna l-għajnuna. L-FSWS tinvesti ħafna enerġija, riżorsi finanzjarji, u programmi edukattivi kontinwi fl-iskejjel u postijiet fejn jiffrekwentaw ż-żgħażagħ tagħna,” stqarr il-Ministru Michael Falzon.

Il-Ministru Clifton Grima faħħar l-inizjattiva u qal: “Meta nitkellem dwar l-edukazzjoni dejjem ninsisti li l-edukazzjoni li nagħtu lill-uliedna għandha tkun edukazzjoni sħiħa, mhux biss l-edukazzjoni li tgħallem il-kurrikulu, imma li tkun ukoll edukazzjoni li tħares lil hinn, biex intellgħu ġenerazzjoni responsabbli billi nagħtuhom ukoll tagħrif dwar il-ħajja. Edukazzjoni li ma tħarisx biss lejn l-informazzjoni, il-mixja lejn il-bank tax-xogħol, imma wkoll li tinforma u teduka dwar ir-responsabbiltajiet ta’ kull student bħala individwu li huwa parti minn soċjetà”.

Is-Segretarju Parlamentari Rebecca Buttigieg saħqet fuq kemm hu importanti li jkomplu jħarrġu lill-adoloxxenti biex meta jsiru adulti, jkunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet għaqlin u b’sens ta’ rispett lejn ħaddieħor.

“Dan il-programm, li jkopri tagħlim importanti u preventiv, se jkun ta’ benefiċċju għal dawn l-adoloxxenti li jieħdu sehem fih, għaliex ġaladarba jkun wasal iż-żmien li jitilqu mill-iskola u jidħlu fid-dinja tax-xogħol, ikunu preparati b’karattru aktar sod. Barra minn hekk, nemmen bis-sħiħ li inizjattivi bħal dawn huma importanti ħafna għax qed ngħaddu l-għodda u t-taħriġ meħtieġ lill-adoloxxenti tagħna li jwassal biex dawn iħossuhom aktar komda jesprimu ruħhom anke fuq livell personali,” qalet is-Segretarju Parlamentari Buttigieg.​​