Dettalji ta’ Kuntatt

​                                 EN Flag.png

MINISTERU GĦAS-SOLIDARJETÀ U L-ĠUSTIZZJA SOĊJALI, IL-FAMILJA U D-DRITTIJIET TAT-TFAL
 
Hon Ministru Dr Michael Falzon LLD, MP
 
Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal​ 
310, Palazzo Ferreria
Triq ir-Repubblika
Il-Belt Valletta VLT 1110
 
Nru tat-Tel: 25903125
Email: michael.a.falzon@gov.mt
 
 
Kap tas-Segretartjat

Sur Richard Dimech
Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal​ 
310, Palazzo Ferreria
Triq ir-Repubblika
Il-Belt Valletta VLT 1110
 
Nru tat-Tel: 25903119
Email: richard.dimech@gov.mt
 
Segretarju Personali

Sur Louis Gatt
Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal​ ​
310, Palazzo Ferreria
Triq ir-Repubblika
Il-Belt Valletta VLT 1110
 
Nru tat-Tel: 25903038
Email: louis.b.gatt@gov.mt


SEGRETARJU PERMANENTI

Sur Mark Musu
Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti
310, Palazzo Ferreria
Triq ir-Repubblika
Il-Belt Valletta VLT 1110
 
Nru tat-Tel: 25903243
Email: mark.musu@gov.mt
 
UNITÀ TAL-IMMANIĠĠJAR TAL-INFORMAZZJONI
Uffiċjal Ewlieni tal-Informazzjoni
 
Sur Clifford Schembri
310, Palazzo Ferreria
Triq ir-Repubblika
Il-Belt Valletta VLT 1110
 
Nru tat-Tel: 25903392
Email: clifford.schembri@gov.mt
 
 
DIPARTIMENT TAS-SIGURTÀ SOĊJALI
Direttur Ġenerali (Sigurtà Soċjali)
 
Sur Grazio Barbara
Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali
38, Triq l-Ordinanza
Il-Belt Valletta VLT 1021

Nru tat-Tel: 25903433
Email: grazio.barbara@gov.mt
 
 
DIRETTORAT GĦALL-BENEFIĊĊJI KONTRIBUTORJI
Direttur tal-Benefiċċji ta’ Kontributorja
 
Sur Edward Buttigieg
Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali
38, Triq l-Ordinanza
Il-Belt Valletta VLT 1021

Nru tat-Tel: 25903224
Email: edward.buttigieg@gov.mt


DIVIŻJONI GĦALL-GĦAJNUNA FINANZJARA U OSSERVANZA
Direttur Ġenerali (Għajnuna Finanzjarja u Osservanza)
 
Sur Raymond Chetcuti
Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali
38, Triq l-Ordinanza
Il-Belt Valletta VLT 1021
 
Nru tat-Tel: 25903232
Email: raymond.chetcuti@gov.mt
 
Direttur (Għajnuna Finanzjarja u Investigazzjonijiet)
Is-Sur George Cremona
Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali
38, Triq l-Ordinanza
Il-Belt Valletta VLT 1021
 
Nru tat-Tel: 25903280
Email: george.cremona@gov.mt
 

DIRETTORAT TAR-RELAZZJONIJIET INTERNAZZJONALI
Direttur (Relazzjonijiet Internazzjonali)

Sa Alexia Vella
Casa  Despares
186/187, Triq l-Ifran
Il-Belt Valletta VLT 1021

Nru tat-Tel: 25903284
Email: social.security@gov.mt​

 
DIVIŻJONI TAL-OPERAT, RIĊERKA U POLITIKA
Direttur Ġenerali (Riċerka, Politika u Operat)

Sa Denise Fiorentino
310, Palazzo Ferreria
Triq ir-Repubblika
Il-Belt Valletta VLT 1110
 
Nru tat-Tel: 25903222
Email: denise.fiorentino@gov.mt

DIRETTORAT GĦALL-IŻVILUPP TAL-POLITIKA U L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-PROGRAMM
Direttur tal-Iżvilupp tal-Politika u l-Implimentazzjoni tal-Programm
 
Sur Jonathan Silvio
310, Palazzo Ferreria
Triq ir-Repubblika
Il-Belt Valletta VLT 1110
 
Nru tat-Tel: 25903372
Email: jonathan.a.silvio@gov.mt
​​
DIRETTORAT TA’ SERVIZZI KORPORATTIVI
Direttur tas-Servizzi Korporattivi
 
Sa Rita Calleja
310, Palazzo Ferreria
Triq ir-Repubblika
Il-Belt Valletta VLT 1110
 
Nru tat-Tel: 25903468
Email: rita.calleja@gov.mt
 
DIRETTORAT TAL-OPERAT
Direttur tal-Operat
 
Sur Anthony Cesare
310, Palazzo Ferreria
Triq ir-Repubblika
Il-Belt Valletta VLT 1110
 
Nru tat-Tel: 25903432
Email: anthony.cesare@gov.mt
 
 
FONDAZZJONI GĦAS-SERVIZZI TA' ĦARSIEN SOĊJALI
Kap Uffiċjal Eżekuttiv
 
Sur Alfred Grixti
212, Triq il-Kanun
Santa Venera SVR 9034
 
Nru tat-Tel: 22588900
Email: alfred-b.grixti@gov.mt
Websajt: www.fsws.gov.mt
 
 
KUMMISSARJU GĦAT-TFAL
 
Is-Sinjura Pauline Miceli
16/18, Dawret it-Torri
Santa. Lucija SLC 1019
 
Nru tat-Tel: 21485180
Email: pauline.miceli@gov.mt
Websajt: www.tfal.org.mt

THE MEETING PLACE

1
73, Triq Balbi
Il-Marsa MRS 1817

Nru tat-Tel: 2
5903489
Email: themeetingplace@gov.mt​​​