Is-Segretarju Permanenti

L-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti​ ​huwa responsabbli, ġeneralment, għall-koordinazzjoni ġenerali tal-attivitajiet tad-dipartimenti li jaqgħu taħt il-Ministeru, aġenziji u entitajiet li flimkien jeżegwixxu l-funzjonijiet u jikkontribwixxu għat-twettiq effettiv tal-għanijiet tal-Ministeru u tal-Gvern. Għaldaqstant, is-Segretarju Permanenti​ huwa l-uffiċjal responsabbli, bir-responsabbiltà għall-operat ta’ kuljum tal-Ministeru fit-twettiq tal-mandat tiegħu. L-istruttura organizzattiva tal-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal, hija illustrata grafikament miċ-Ċart tal-Organizzazzjoni​. L-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti, għandu l-għan li jkun konformi mal-prinċipji kif definiti fil-leġiżlazzjoni dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data​.
Icons CSD.png
​Id-Direttorat għas-Servizzi Korporattivi huwa ġeneralment responsabbli għall-amministrazzjoni, riżorsi umani u appoġġ ġenerali b'funzjoni tal-Ministeru. F'dan ir-rigward, id-direttorat joffri appoġġ u pariri lid-dipartimenti u l-entitajiet li jaqgħu taħt il-qasam tar-responsabbiltà tal-Ministeru dwar kwistjonijiet relatati mal-Immaniġġjar tar-riżorsi umani, akkwist pubbliku u amministrazzjoni tal-uffiċċju.​
 
​​ ​​Id-Direttur Ġenerali (Riċerka, Politika u Operat), huwa responsabbli għar-riċerka, l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika soċjali f’Malta bil-għan li jsaħħaħ il-benesseri soċjali taċ-ċittadini. Id-Diviżjoni tinkludi l-Uffiċċju tad-Direttur Ġenerali, Direttorat għas-Servizzi Korporattivi, id-Direttorat tal-Opera u d-Direttorat għall-Iżvilupp tal-Politika u l-Implimentazzjoni tal-Programm.
IMU ICON, 70.png ​L-Unità tal-Immaniġġjar tal-Informazzjoni għandha r-rwol primarju sabiex tiżgura l-allinjament tat-teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni mal-prijoritajiet u l-objettivi strateġiċi tal-Ministeru. F'dan ir-rigward, l-Unità tal-Immaniġġjar tal-Informazzjoni tipprovdi appoġġ u pariri lid-dipartimenti u l-entitajiet tal-Ministeru biex titjieb il-produttività permezz tal-użu innovattiv tat-teknoloġija.​
Icons PDPI.png
The Policy Development and Programme Implementation Directorate (PDPID) is directly responsible for co-ordinating EU related matters, both at a domestic level and with other EU stakeholders and for co-ordinating the formulation of the Ministry's position on policies proposed by the EU.  It is also tasked to assist in the drawing up of policies in matter​​s relating to social affairs; and to coordinate and monitor the implementation of EU co-financed projects and programmes pertaining to the Ministry.

Id-Direttorat tal-Operat huwa responsabbli għall-ippjanar, id-direzzjoni u l-koordinazzjoni t​al-organizzazzjoni u li jingħata servizz effettiv tas-servizz tal-kura tal-konsumatur fil-komunità. Id-Direttorat huwa responsabbli wkoll għall-Ippjanar u l-koordinazzjoni tal-inizjattivi ta' bidla fi ħdan il-Ministeru u entitajiet relatati biex jissimplifikaw il-proċeduri u l-prattiki tax-xogħol. L-Amministrazzjoni tal-Ministeru għall-familja, id-drittijiet tat-tfal u s-solidarjetà soċjali il-hub tekniku tal-one-stop Shop jaqa' wkoll taħt ir-responsabbiltà ta' dan id-Direttorat.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​